תגית: אוורור

סדקים ורעשים

לאחר שסיימתי לצבוע את שלד הדש-בורד שהחליד במשך השנים, החלטתי להמשיך בתיקון הדש-בורד. לדש-בורד של המיאטה שלי לא היו חיים קלים ובמשך הזמן נוצרו בו סדקים שנגרמו מחום השמש ומשינויי הטמפרטורה הקיצוניים. כשפלסטיק מתייבש או נשבר וכך גם קרה אצלי.…