בקרת מנוע

CMP CMP1

CAM : Camshaft Position Sensor

חיישן זה מורכב לגל הזיזים שאחראי על פתיחת שסתומי הפליטה. הוא מורכב בצד של קיר האש בצמוד לסלילי ההצתה. הוא מדווח למחשב (PCM) כאשר הבוכנה בצילנדר מס. 1 מגיעה לנקודה מתה עליונה (הנקודה הכי גבוהה שממנה הבוכנה מתחילה לרדת). מחשב המנוע (PCM) מנתח את הדיווח ובכך הוא דואג לתזמון ההצחיישן זה מורכב לגל הזיזים שאחראי על פתיחת שסתומי הפליטה. הוא מורכב בצד של קיר האש בצמוד לסלילי ההצתה. הוא מדווח למחשב (PCM) כאשר הבוכנה בצילנדר מס. 1 מגיעה לנקודה מתה עליונה (הנקודה הכי גבוהה שממנה הבוכנה מתחילה לרדת). מחשב המנוע (PCM) מנתח את הדיווח ובכך הוא דואג לתזמון ההצתה וההזרקה.תה וההזרקה.

coolant temperture sensor

Coolant temperature sensor

חיישן אשר ממוקם מאחורי המנוע ומודד את טמפ' המים. חיישן זה מדווח למחשב והמחשב דואג להדליק את המאווררים בטמפ' הנכונה.

clutch switch

Clutch Switch

מתג פשוט שבסה"כ מדווח למחשב מנוע (PCM) האם המצמד מופעל. כל עוד לא לוחצים על דוושת המצמד, המתג נשאר במצב סגור. כדאי מאוד לא להניח את הרגל על דוושת המצמד, כי היא יכולה לגרום לשחיקת דיסקת החיכוך וגם לפתיחת המעגל של המתג. המתג מחובר לדוושת המצמד.

EGR

EGR : Exhaust gas re-circulation system

שסתום EGR מאפשר להכניס גז פליטה במינון נמוך אל תוך סעפת היניקה ובכך לעזור לקירור המנוע ולהפחית גזים רעילים אשר נוצרים כשהמנוע חם מאוד. השסתום יושב בחלק האחורי של המנוע בצמוד לקיר האש.

 

crank position sensor

CKP : Crankshaft Position Sensor

חיישן זה ממוקם מעל לפולי המנוע הראשי בצד הקדמי של המנוע. תפקידו של חיישן זה לקרוא את סל"ד המנוע בזמן סיבוב גל הארכובה ונקודה מתה עליונה של בוכנות 1 ו-4. על הפולי מנוע ישנם 4 בליטות במרחק שווה אחת מהשנייה (כל רבע פולי). החיישן ממוקם בצורה כזו שהוא קורא את הבליטות. אם הוא לא ממוקם במרחק הנכון, המנוע לא יתניע. חיישן זה קיים אך ורק מדגמי 96 ומעלה.

main relay

Main Relay

ממסר ראשי אשר אחראי על סגירת מעגל למערכת הניהול של המנוע. הממסר יושב בתוך תיבת הפיוזים בתא המנוע.

 

malfunction indicator lamp

Malfunction indicator lamp

נורה אשר נמצאת בלוח השעונים ונותנת חיווי כאשר ישנה תקלה במערכת ניהול המנוע. לא ידוע לי אם בדגם הישראלי קיימת נורה כזו, אך בדגמים מסויימים בעולם, היא קיימת.

 

obd data link connector

OBD : OnBoard Diagnostic system

OBD הוא תקן אשר מאפשר התממשקות עם מחשב ניהול המנוע, ה-PCM. עד לשנת 1996, תקן ההתממשקות עם מחשב ניהול המנוע היה OBD-I והיה ניתן לחלץ מהמחשב תקלות באמצעות מחשב דיאגנוסטיקה או באמצעות נורת ה-Check Engine שנמצאה בחלק מהדגמים בלוח השעונים. אם לא נמצאת נורה כזו בלוח השעונים, ניתן לחלץ תקלות על ידי גישור שני פינים וחיבור נורת לד בשקע הדיאגנוסטיקה שנמצא בתא המנוע. על ידי מס. הבהובים של הנורה, ניתן לדעת בדיוק איזה חלק תקול במערכת. מ-1996,התקן השתנה ל-OBD-II. תקן זה מאפשר להתחבר באמצעות מחשב דיאגנוסטיקה מתוחכם יותר ובכלל על ידי מגוון מאוד רחב של מחשבי דיאגנוסטיקה זולים (אפילו ניתן להתחבר לסמארטפון שברשותכם), ולחלץ לא רק תקלות, אלא המון מידע שימושי.

 
הערה : רק השוק האמריקאי קיבל את ה-OBD-II בשנת 1996. המיאטה בשאר שווקי העולם נשארו עם OBD-I עד 2003.

 

psp

PSP : Power Steering Pressure switch

חיישן לחץ זה אשר ממוקם על משאבת ההגה כח, מזהה לחץ נוזל הגה הידראולי כאשר קיימת תנועה של סיבוב ההגה. החיישן מדווח למחשב המנוע שיש שינוי בלחץ. בעמידה למשל, אם מסובבים את ההגה, נוצר עומס על המנוע אשר דואג להוריד מעט את הסל"ד. כאשר המחשב מזהה שינוי בלחץ, הוא מיד דואג לתקן את הירידה על ידי השארת המזרקים פתוחים מעט יותר זמן. רוצים לחסוך בדלק ? תפסיקו לשחק בהגה בעמידה.

pcm

PCM : Powertrain Control Module

המחשב עצמו, המח של מערכת ניהול מנוע. ממוקם בצד הנוסע, תחת רגליו בצמוד לקיר האש. מקבל דיווח במקביל מכל החיישנים ברכב, מעבד את הנתונים ופועל בהתאם. בנוסף, הוא גם מספק דיאגנוסטיקה על ידי חילוץ תקלות משקע הדיאגנוסטיקה שקיים בתא המנוע.

purge soloniod valve

Purge Solenoid Valve

סולונואיד זה מאפשר העברת אדי דלק מהקאניסטר אל תוך המנוע. הוא נשלט על ידי ה-PCM.

stoplightswitch

Stoplight switch

מתג פשוט אשר ממוקם מאחורי דוושת הבלם וכל תפקידו הוא לדווח למחשב הניהול שנדלק אור בלם. גם כאן המחשב דואג לפצות את סל"ד המנוע שיורד מעט בהזרמת יותר דלק.