מערכת ההצתה

Ignition coil

Ignition coil

רכיב זה מגביר את מ-12V ל-18,000V ואף יותר. קיימים שניים והם נמצאים בחלק האחורי של המנוע. כל אחד מהכויילים (סלילי הצתה) אחראי על זוג מצתים. הסלילי הצתה נשלטים על ידי המחשב PCM שדואג לתזמן את ההצתה.רכיב זה מגביר את מ-12V ל-18,000V ואף יותר. קיימים שניים והם נמצאים בחלק האחורי של המנוע. כל אחד מהכויילים (סלילי הצתה) אחראי על זוג מצתים. הסלילי הצתה נשלטים על ידי המחשב PCM שדואג לתזמן את ההצתה.

TP117 TP117

Ignition Control Module

מודול זה ממוקם בתוך סליל ההצתה עצמו. תפקידו לקבל אותות מתח מה-PCM ולייצר את המתח הגבוה. תפקידו גם כולל לדווח למחשב על זיהוי מתח יתר.

Ignition switch

Ignition Switch

מתג ההתנעה ממוקם קצת מאחורי ההגה. תפקידו לסגור מעגל ולספק מתח למחשב ניהול מנוע ולשאר המכלולים החשמליים.