מערכת הדלק

charcoal cansiter

Charcoal Canister

מסנן פחמי אשר מאכלס בתוכו אדי דלק לא שרופים אשר מגיעים מהמיכל דלק. כאשר התנאים מאפשרים, אדי הדלק מועברים למערכת הדלק על מנת שישרפו בפעולת המנוע.

 

fuel pump relay

FPR : Fuel Pump Relay

ממסר אשר תפקידו לתת פיקוד עבודה למשאבת הדלק או להיפך, לגרום לכיבוי המשאבה כשסוגרים את הסוויץ. הממסר נמצא בתוך הדש-בורד.

 

fuel filter

Fuel filter

מונע כניסת גופים זרים ומזהמים אל תוך מערכת הדלק במנוע. הפילטר הוא פילטר פשוט במבנהו והוא ממוקם מתחת לרכב, בצד ימין (עם כיוון הנסיעה), קצת לפני הגלגל אחורי ימני.

fuel pump

Fuel pump

משאבת הדלק היא חשמלית והיא מספקת דלק באופן רציף כאשר המנוע עובדץ. היא ממוקמת בתוך מיכל הדלק והגישה אליה היא מתוך הקוקפיט.

fuel vapor valve

Fuel vapor valve

שסתום אוורור אדי דלק שמגיעים מהמיכל אל מסנן הפחם Charcoal Canister. השסתום הוא פשוט למדי, מבוקר חשמלית והוא מונע גם זרימת דלק במקרה של תאונה. השסתום ממוקם על סעפת היניקה.

injectors injectors1

Injector

למיאטה שלנו יש 4 מזרקים אשר מקבלים בנזין מהחנוכייה. הם יושבים צמוד לסעפת יניקה. כל מזרק מקבל פיקוד מה-PCM להשאר פתוח זמן מסויים (מילי שניות) ובכך נקבעת כמות הדלק שמוזרקת לצילנדרים.

Fuel pressure regulator

FPR : Fuel Pressure Regulator

ה-FPR יושב על חנוכיית המזרקים ותפקידו לשמור על לחץ דלק אופטימאלי על ידי שמירת לחץ דלק בקו העודפים אל מיכל הדלק.