מערכות שמע

מותג דגם פונקציה שנה
Clarion CRX111R רדיו/קלטות 1991
1161 רדיו/קלטות 1991
Panasonic 1C01 תקליטורים
Clarion CRX52 רדיו/קלטות 1993
Clarion CRX87R רדיו/קלטות
Clarion CRX601R רדיו/קלטות 1995
Clarion DRX8175R תקליטורים
Clarion AR6270 רדיו/קלטות
Clarion ARB017E רדיו/קלטות
Sony XR C500 רדיו/קלטות
Clarion DRX5375R תקליטורים
Kenwoord Z929 תקליטורים