בטיחות

מבחן EURONCAP של הדור הרביעי

מבחן EURONCAP של הדור השני

מבחן גלגול של הדור השני

מבחן בטיחות (פרונט) של הדור הראשון